• New Studying Year
 • English language courses in Cyprus

Друк

Природничий університет (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

DSC00286up logo 1

Розпочати вступ. Заповнити анкету

Природничий університет у Любліні - сучасний державний вищий навчальний заклад з доброю репутацією серед науковців і працедавців, де молоді люди мають змогу опанувати професії, необхідні в сучасному світі.

Серед напрямів навчання сільське господарство, ветеринарна медицина, технологія харчових продуктів і харчування людини, товарознавство, біотехнологія, архітектура ландшафту (на двох факультетах), зоотехніка, захист навколишнього середовища, біологія, садівництво, сільськогосподарська і лісова техніка, управління та інженерія виробництва, техніко-інформативне навчання, економіка та інженерія середовища. Навчання в університеті (за винятком факультету ветеринарної медицини, де воно не поділяється на ступені) триетапне: денна та заочна форма бакалавріату, магістратури та аспірантура.

 

Факультети мають право присвоювати вчені ступені кандидата і доктора наук.

В університеті працюють близько 1700 співробітників, у тому числі понад 800 - науковці та викладачі. Наукові дослідження, що проводяться на кафедрах і в лабораторіях університету, а також у дослідних господарствах і станціях в Безека, Чеславіце, Ухруске і Феліно, є цінним внеском у розвиток сільськогосподарських і ветеринарних наук. Про це свідчать, між іншим, численні публікації учених у відомих наукових журналах і видавництвах, а також багато патентів на винаходи.

Університет постійно відслідковує сучасні тенденція розвитку суспільсьва і науки, у зв'язку з чим розробляє і пропонує нові напрями навчання.

Офіційний сайт вузу: up.lublin.pl

Бакалавріат. Навчання польською мовою ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Денна форма навчання - 7 семестрів, заочна - 8 семестрів

Факультет Напрям Спеціальність Оплата
за рік
Євро
Агробіоінженерія Агробізнес
(бакалавр-інженер)
 Агробізнес 1200€
Біоінженерія
(бакалавр-інженер)
Біоінженерія 1200€
Сільське господарство
(бакалавр-інженер)
Агрономія 1200€
Сільськогосподарська політика
Агротуризм
Землевпорядкування
(тільки денна форма навчання)
Екологічне сільське господарство
Товарознавство
(бакалавр-інженер)
Управління якістю споживчих товарів 1200€
Товарообіг та митна служба
Економіка
(бакалавр)

Денна та заочна 6 семестрів
(вибір спеціальності після ІІ семестру)
Торгівля 1200€
Охорона середовища
(бакалавр-інженер)

Денна (вибір спеціальності після V семестру)
Заочна (вибір спеціальності після VІ семестру)
Екологічна інженерія 1200€
Охорона і розвиток сільських територій
Технічна інфраструктура села
Туризм і рекреація
(бакалавр)

Денна та заочна форма навчання
6 семестрів
Рекреація та біологічне відновлення 1200€
Менеджмент і маркетинг в туризмі
Просторова економіка
(бакалавр-інженер)
Економіка просторова 1200€
Лісництво
(бакалавр-інженер)
Лісове господарство 1200€
Охорона лісових ресурсів і
навколишнього середовища
Мисливське господарство
Ветеринарна медицина Ветеринарія
Денна та заочна форма навчання
11 семестрів
Медицина ветеринарна 4000€
Біологія і тваринництво Охорона середовища
(бакалавр-інженер) 
(вибір спеціальності після IV семестру)
Управління водними ресурсами
і торфовищами
1200€
Охорона і озеленення територій
Охорона фауни
Екологічні загрози
Екологічні системи
виробництва продовольства
Біологія
(бакалавр)

Денна - 6 семестрів
Заочна - 7 семестрів
Прикладна біологія 1200€
Викладання біології та хімії
Безпека та гігієна праці
(бакалавр-інженер)
Безпека і гігієна праці 1200€
Безпека харчових продуктів
(бакалавр-інженер)
Безпека харчових продуктів 1200€
Конярство і верхова їзда Конярство і верхова їзда 1200€
Поведінка тварин 
(біхевіористика)
(бакалавр-інженер) 
Поведінка тварин 1200€
Зоотехніка
(бакалавр-інженер)
Тваринництво 1200€
Товарознавство і переробка
тваринної сировини
Виробництво і збут промислових кормів
Фізичне виховання Кінний спорт (викладацька спеціальність) 1200€
Водні види спорту (викладацька спеціальність)
Садівництво та
ландшафтна архітектура
Зільництво та фітотерапія
(бакалавр-інженер)
Зільництво та фітотерапія 1200€
Архітектура ландшафту
(бакалавр-інженер)

Денна - 7 семестрів
Архітектура ландшафту 1200€
Садівництво
(бакалавр-інженер)
Садівництво 1200€
Охорона рослин і
фітосанітарний контроль

(бакалавр-інженер)
Охорона рослин і фітосанітарний контроль 1200€
Інженерія виробництва Інженерія сільського
господарства та лісництва

(бакалавр-інженер)
Технологія харчування 1200€
Транспортні технології та енергетика
Відновлювальні джерела енергії та екоенергетика
Управління та інженерія виробництва 
(бакалавр-інженер)
Менеджмент та інженерія харчової промисловості 1200€
Інженерія управління виробництвом і послугами
Геодезія і картографія 
(бакалавр-інженер)

Денна - 7 семестрів
Сільськогосподарська геодезія та
ринок нерухомості
1200€
Транспорт і логістика
(бакалавр-інженер)
(вибір спеціальності після IV семестру)
Транспортна інженерія та експедиції 1200€
Спеціалізований транспорт
Інженерія безпеки
(бакалавр-інженер)
Денна - 7 семестрів 
Інженерія безпеки 1200€
Інженерія хіміко-технологічна
(бакалавр-інженер)
Інженерія хіміко-технологічна 1200€
Штучне охолодження, кліматизація
та інтегровані технології
Штучне охолодження, кліматизація та інтегровані технології 1200€
Екоенергетика
(бакалавр-інженер)
Денна - 7 семестрів
Екоенергетика 1200€
Харчові технології
та біотехнології

Біотехнологія
(бакалавр-інженер)
Біотехнологія рослин 1200€
Біотехнологія тварин
Біотехнологія продовольства і медикаментів
Промислова і екелогічна біотехнологія
Дієтологія
(бакалавр-інженер)
Дієтологія 1200€
Гастрономія та кулінарія Гастрономія та кулінарія 1200€
Харчові технології
та харчування людини
Харчові технології 
та харчування людини
1200€

Магістратура. Навчання польською мовою ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Навчання на всіх факультетах розпочинається з БЕРЕЗНЯ, окрім факультету БІОЛОГІЇ

Денна форма навчання - 3 семестрів, заочна - 4

Факультет Напрям Спеціальність Оплата
за рік
Євро
Факультет агробіоінженерії Агробізнес
Денна - 3 семестри
Агробізнес 1200€
Інженерія навколишнього
середовища
Система управління відходами 1200€
Управління водними ресурсами та стічними водами
Альтернативні джерела енергії
Біоінженерія 
Денна - 3 семестри
Біоінженерія 1200€
Сільське господарство Агрономія 1200€
Агротуризм
Товарознавство Управління якістю споживчих товарів 1200€
Товарообіг і митна служба
Факультет біології і тваринництва Зоотехніка Товарознавство і переробка тваринної сировини 1200€
Охорона навколишнього
середовища
(денна форма навчання)
Управління водними ресурсами і торфовищами  1200€
Охорона довкілля 
Охорона фауни 
Екологічні ризики
Екологічні системи виробництва продовольства
Біологія Прикладна біологія 1200€
Судова біологія
Поведінка тварин
(заочна форма)
Поведінка творин (біхевіористика) 1200€
Факультет садівництва 
та ландшафтної архітектури
Архітектура ландшафту
Денна - 3 семестри
Архітектура ландшафту 1200€
Садівництво Садівництво та вирощування пряних рослин 1200€
Декоративні рослини та озеленення територій
Садівництво та розсадництво
Охорона рослин
і фітосанітарний контроль
Охорона рослин і фітосанітарний контроль 1200€
Зільництво та фітотерапія Зільництво та фітотерапія 1200€
Факультет інженерії виробництва Охолодження, кліматизація
та інтегровані технології
(заочна форма)
Охолодження, кліматизація 
та інтегровані технології
1200€
Безпека і гігієна праці Безпека і гігієна праці 1200€
Транспорт і логістика Транспортні технології та експедиція 1200€
Спеціалізований транспорт
Інженерія сільського
господарства та лісництва
Транспортні технології та енергетика 1200€
Відновлювані джерела енергії та екоенергетика
Управління та
інженерія виробництва
Технології управління виробництвом та сировиною 1200€
Менеджмент та інженерія харчової промисловості
Факультет продовольства 
і харчування людини
Харчові технології виробництва 
і харчування людини
Харчування людини 1200€
Харчова промисловість
Біотехнологія
Денна - 3 семестри
Біотехнологія рослин 1200€
Біотехнологія тварин
Біотехнологія продовольства і медикаментів
Промислова і екологічна біотехнологія
Харчування людини і дієтологія
(4 семестр)
Рекрутація відбувається влітку
Харчування людини і дієтологія 1200€
Факультет 
сільськогосподарських наук
Сільське господарство Агротуризм 1200€
Агробізнес
Охорона сільськогосподарського середовища
Відновлювані джерела енергії
Планування в сільському господарстві

ФОТО галерея ▼▼▼

Рекламний проспект ▼▼▼

 1. ЗАМОВИТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 2. Ім'я(*)
  Неверный Ввод
 3. Прізвище
  Неверный Ввод
 4. Телефон(*)
  Неверный Ввод
 5. e-mail(*)
  Неверный Ввод
 6. Область(*)
  Неверный Ввод
 7. Звідки дізнались про нас?(*)
  Неверный Ввод
 8. Ваше повідомлення(*)
  Неверный Ввод
 9. Антиспам(*)
  Антиспам   ОновитиНе вірний ввід!!! Спробуйте ще раз.
 • Університет Казімєжа Великого (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Технологічно-природничий університет у Бидгощі (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Куявсько-Поморська Вища школа у місті Бидгощі
 • Університет в Білостоку
 • Академія ім. Л. Козьмінського (Akademia Leona Kozminskiego)
 • Вища школа гуманітарних наук ім. Б. Пруса
 • Вища Школа Суспільної Психології (SWPS) у Варшаві
 • Університет Лазарського в Варшаві (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • wsfiz logo 1Університет Фінансів та Управління у Варшаві (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 • Університет Collegium Civitas
 • Університет екології та управління у Варшаві
 • ue logo 1
 • Вроцлавський природничий університет
 • pwr
 • Міжнародна Вища Школа Транспорту та Логістики, м. Вроцлав (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)
 • Ґданський Політехнічний Університет
 • Гданський університет (Uniwersytet Gdański)
 • wsb g logo 1
 • Вища Школа банківської справи в Хожуві
 • Університет Бізнесу в Домброве Гурнічей
 • wszib logo 1
 • Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • Вища школа суспільних наук в Любліні
 • Вища Школа Суспільно-Природничих Наук ім. Вінцента Поля (Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)
 • Люблінська політехніка (Politechnika Lubelska)
 • Природничий університет (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської
 • Опольський політехнічний університет
 • Вища школа економіки в Радомі
 • Університет туризму та екології в Сухій Безкидзкій
 • Університет Миколая Коперника в Торуні
 • Медичний колегіум ім.Людвіга Ридигера в Бидгощі
 • Академія ім.Яна Длугоша в Ченстохові
 • Ченстоховська політехніка
 • Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Загальноосвітній ліцей та школа у Влодаві
 • awans logo
 • Кіпрський Міжнародний Університет
 • Університет ім.Павла Йозефа Шафарека в Кошицах
 • Прешовський університет