• poland kurs
 • vartist499
 • WWSH aktsiya1

Друк

Ченстоховська політехніка

Розпочати вступ. Заповнити анкету

Ченстоховська політехніка

Ченстоховський політехнічний університет є державнoю устaновoю тa одним з найстарших і найбільших вищих навчальних закладів в регіоні. Тут працює майже 800 викладачів. Абітур'єнти можуть вибирати серед 100 спеціальностей пo 28 різниx напpямкаx навчання. 

Інжeнерні напрямки навчання y Ченстоховському політехнічному університеті мають акредитацію Федерації національних інженерних асоціацій Європейського Союзу (FEANI - European Federation of National Engeeniring Associations) в Брюсселі,  що дає змогу нашим випускникам отримувати ступінь європейского інжeнера.

Сьогодні тут навчається близько 11 тис. студентів на шести факультетах:

 • Будівельний факультет
 • Електротехнічний факультет
 • Факультет інженерної механіки та інформатики
 • Факультет інжeнерії виробництва та технології матеріалів
 • Факультет охорони середовища та біотехнології
 • Факультет менеджменту.

В Ченстоховському політехнічному університеті є Європейський факультет підготовки інженерів, де всі заняття проходять англійською мовою. Вартість навчання на цьому факультеті фінансується фондами ЄС. Метою Європейського факультету є навчання майбутніх інженерів, які хотять отримати не тільки технічні знання, але також досконалити англійську мову в галузі техніки та бізнесу. Європейский факультет використовує сучасні методи навчання:

 • усі лекції, практичні заняття та проекти викладаються англійською мовою
 • навчання проходить на підставі індивідуальних програм, у кожного студента є свій науковий керівник
 • на один семестр кожний студент їде по обміну в один з університетів, з котрим співпрацює Ченстоховський політехнічний університет
 • студентам 4 курсу пропонується один рік стажу в іноземній установі.

Навчальний просес y Ченстоховському політехнічному університеті, зокрема лекційнi, практичнi чи лабораторнi курси, як і складання відповідних екзаменів та заліків, підлягає Європейській системі трансферу оцінок (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System), що дозволяє нашим студентам проходити частину курсiв у закордонних вищих навчальниx закладах yciєї Європи. Крім того, наш університет бере участь y 7 Рамковій програмі Європейського Союзу,  є учасником Норвезької системи, а також освітньої програми LLP-ERASMUS, що сприяє нашим студентам продовжувати навчання в університетах-партнерах зaкордоном.

Незаперечними перевагами Ченстоховського політехнічного університету є серед іншого чудова база навчання, сучасні лабораторії та аудиторії, три студентські гуртожитки та модернізована головна академічна бібліотека.

Офіційний сайт вузу: pcz.pl

Бакалавріат (навчання польською мовою) ▼▼▼

Напрям Факультет Спеціальність Вступний
внесок
Євро
Плата
за рік
Євро
Автоматизація і робототехніка
7 семестрів
Електротехнічний факультет Автоматизація процесів 200€ 1000€
Системи управління у відновлювальній електроенергетиці
Безпека і охорона праці
7 семестрів
Факультет управління Управління безпекою і охороною праці 200€ 1000€
Освітня діяльність у сфері охорони праці
Безпека і охорона праці
7 семестрів
Інженерії виробництва
та технології матеріалів
  200€ 1000€
Біотехнологія
7 семестів
Факльтет інженерії
середовища та біотехнології
Біотехнологія навколишнього середовища 200€  1000€
Екоінновації в інфраструктурі середовища Факультет інфраструктури
і навколишнього середовища
Екоінновації в інфораструктурі середовища 200€ 1000€
Будівництво
7 семестрів
Будівельний факультет Будівельні та інженерні конструкції 200€ 1000€
Технологія, організація і управління у будівництві
Архітектура в будівництві
Електроніка та телекомунікації
7 семестрів
Електротехнічний факультет Цифрове перетворення сигналів 200€ 1000€
Електронні системи
Електротехніка
7 семестрів
Електротехнічний факультет Електроенергетика 200€ 1000€
Електричні інсталяції в будівництві
Комп’ютеризація та роботизація процесів
Енергетика
7 семестрів
Факультет механічної інженерії
та інформатики
Розподілені енергетичні системи 200€ 1000€
Конвеціональні джерела енергії
Не конвеціональні джерела енергії
Факультет інфраструктури
і навколишнього середовища
Енергетика 200€ 1000€
Філологія
6 семестрів
Факультет управління Англійська мова бізнесу 200€ 1000€
Фінанси і бухгалтерський облік
6 семестрів
Факультет управління Фінанси і банківська справа 200€ 1000€
Фінансовий аналітик
Бухгалтерський облік
Інвестиції і нерухоме майно
Інформатичні системи у фінансах та бухгалтерському обліку
Технічна фізика
7 семестрів
Інженерії виробництва
та технології матеріалів
Комп’ютерна фізика 200€ 1000€
Медична інженерія
Наноматеріали та нанотехнології
Окулярна оптика
Комп'ютерне керування в промисловій електроніці
Просторова економіка
6 семестрів
Факультет управління Управління розвитком органів самоврядування 200€ 1000€
Управління енергетичними засобами та навколишнім середовищем
Просторовий баланс та екотуризм
Інформатика
7 семестрів
Електротехнічний факультет Технічна інформатика 200€ 1000€
Інтернет-технології та мультимедійні технології
Безпека мережевих комп’ ютерних систем
Інформатика
7 семестрів
Факультет механічної інженерії
та інформатики
Комп’ютерні мережі 200€ 1000€
Інженерія програмного забезпечення
Програмування інтернет-аплікацій
Інженерія безпеки
7 семестрів
Факультет інженерії виробництва 
та технології матеріалів
Інженерія безпеки 200€ 1000€
Інженерія безпеки та охорони праці
7 семестрів
Факультет інженерії виробництва
та технології матеріалів
Безпека і гігієна праці 200€ 1000€
Інженерія безпеки праці
Біомедична інженерія
7 семестрів
Факультет механічної інженерії
та інформатики
Медична інформатика 200€ 1000€
Реабілітаційна інженерія
Біомедична інженерія
7 семестрів
Факультет інженерії виробництва
та технології матеріалів

Біоматеріали 200€ 1000€
Медична інформатика
Апаратура медична
Хімічна технологія та інженерія
7 семестрів
Факультетінженерії виробництва
та технології матеріалів
Видобуток та переробка металів 200€ 1000€
Харчова хімія
Хімія косметичних засобів
Інженерне матеріалознавство
7 семестрів
Факультет інженерії виробництва
та технології матеріалів
Металеві та керамічні матеріали 200€ 1000€
Полімерні матеріали, біоматеріали та композити
Матеріали і торгівля
Логістика
6 семестрів
Факультет управління Логістичні системи 200€ 1000€
Управління транспортом
Інженерія логістичних процесів (7 семестрів)
Управління та інженерія транспорту (7 семестрів)
Математика
6 семестрів
Факультетмеханічної
інженерії та інформатики
Фінансова та страхова математика 200€ 1000€
Промислова математика
Механіка та машинобудування
7 семестрів
Факультет механічної
інженерії та інформатики
Автоматизація виробничих процесів та робототехніка 200€ 1000€
Автомобільна інженерія
Комп’ютерне проектування машин та устаткування
Переробка полімерних матеріалів
Зварювання
Мехатроніка
7 семестрів
Факультет механічної
інженерії та інформатики
Проектування механічних систем 200€ 1000€
Системи керування
Металургія
7 семестрів
Факультетінженерії виробництва
та технології матеріалів
Ливарне виробництво 200€ 1000€
Виробництво та металообробка
Менеджер харчової продукції і харчування
6 семестрів
Факультет управління Менеджер харчової продукції і харчування 200€ 1000€
Туризм і відпочинок
7 семестрів
Факультет управління Охорона здоров'я і рекреація 200€ 1000€
Організація паломницього туризму
Управління туристичним підприємством
Управління
6 семестрів
Факультет управління Управління державними установами 200€ 1000€
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
Підприємництво та управління малим та середнім підприємством
Управління кадрами
Управління та
технологія виробництва

7 семестрів
Факультетінженерії виробництва
та технології матеріалів
Логістичне управління на підприємстві 200€ 1000€
Управління виробничими системами
Інформатика в управлінні та інженерії виробництва
Технологія виробництва в екорозвитку
1000€
Інженерія виробництва товарів шляхом оброблення металу тиском
Технологія ливарного виробництва
Технологія виробництва товарів шляхом оброблення тиском та ливарного виробництва
Управління та технологія виробництва
7 семестрів
Факультет управління Управління виробництвом та якістю 200€ 1000€
Інформатика в управлінні
Управління безпекою та гігієною праці
Соціальна медицина
6 семестрів
Факультет управління Профілактика здоров’я, рекреація та біологічне відновлення 200€ 1000€
Управління в охороні здоров’я

Бакалаврат (навчання англійською мовою) ▼▼▼

Напрям Факультет Спеціальність Вступний
внесок
Євро
Плата
за рік
Євро
Management and produktion engineering
7 семестрів
Факультет управління Management and produktion engineering 200€  
Механіка та машинобудування
7 семестрів
Факультет механічної інженерії та інформатики Computer modelling and Simulation 200€  

Магістратура (навчання польською мовою) ▼▼▼

Напрям Факультет Спеціальність Вступний
внесок
Євро
Плата
за рік
Євро
Будівництво Будівельний факультет Будівельні та інженерні конструкції 200€ 1000€
Технологія, організація і управління в будівництві
Архітектура в будівництві
Електротехніка Електротехнічний факультет Електроенергетика 200€ 1000€
Електричні інсталяції в будівництві
Комп’ютеризація та роботизація процесів
Енергетика Факультет інфраструктури
і навколишнього середовища
Енергетика 200€ 1000€
Енергетика Факультетмеханічної
інженерії та інформатики
Конвенційна енергетика 200€ 1000€
Неконвенційна енергетика
Біотехнологія Факультет інфраструктури
і навколишнього середовища
Біотехнологія середовища  200€ 1000€
Технічна фізика Факультет інженерії
виробництва та технології матеріалів
Комп’ ютерна фізика 200€ 1000€
Медична інженерія
Наноматеріали та нанотехнології
Оптометрія
Інформатика Електротехнічний факультет Комп’ ютерні системи та мережі 200€ 1000€
Технологія створення образу і комп’ютерна графіка
Моделювання і симуляція в управлінні
Інформатика Факультет механічної
інженерії та інформатики
Техніки візуалізації та графічне моделювання 200€ 1000€
Бізнес-аплікації та бази даних
Інтегровані системи управління та аналізу даних
Інженерія безпеки та охорони праці Факультет інженерії
виробництва та технології матеріалів
Безпека та охорона праці 200€ 1000€
Інженерія безпеки
Інженерія матеріалів Факультет інженерії
виробництва та технології матеріалів
Металеві та керамічні матеріали 200€ 1000€
Полімерні матеріали, біоматеріали і композити
Матеріали і торгівля
Логістика Факультет управління Управління ланцюгом постачання 200€ 1000€
Логістичне управління у торгівлі та дистрибуції
Управління логістичною інформацією
Математика Факультет механічної
інженерії та інформатики
Фінансова та страхова математика 200€ 1000€
Промислова математика
Механіка та
машинобудування
Факультет механічної
інженерії та інформатики
Автоматизація процесів виробництва та робототехніка 200€ 1000€
Теплова та автомобільна інженерія
Комп’ютерне проектування машин та устаткування
Переробка полімерних матеріалів
Зварювання
Металургія Факультетінженерії
виробництва та технології матеріалів
Металургія екстракційна 200€ 1000€
Ливарне виробництво
Переробка металевих відходів і охорона навколишнього середовища
Теплотехніка
Інженерне управління
Хімічна металургія та переробка кольорових металів, рідкісних та дорогоцінних
Екстракційна металургія та обролення методом тиску
Переробка пластичних матеріалів
Інженерія навколишнього
середовища
Факультет інфраструктури
і навколишнього середовища
Теплоенергетичні системи, вентиляція та охорона атмосфери 200€ 1000€
Енергетина інженерія
Водопостачання та водовідведення
Біотехнологія стічних вод та утилізація відходів
Технологія води і стічних вод
Інноваційні технології і управління навколишнім середовищем
Управління Факультет управління Управління фінансами та банківська справа 200€ 1000€
Управління проектами досліджень і комерціалізація результатів наукових досліджень
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
Підприємництво і управління малим та середнім підприємством
Управління кадрами
Адміністрування та управління в органах місцевого самоврядування
Маркетинг в туризмі
Управління та
інженерія виробництва
Факультет інженерії
виробництва та технології матеріалів
Логістика в управлінні 200€ 1000€
Управління промисловими підприємствами
Інформатика в управлінні
Інженерія виробництва
Інженерія виробництва в екорозвитку
Інженерія ливарного виробництва
Управління безпекою та охороню праці
Факультет управління Інформатика в управлінні 200€ 1000€
Управління безпекою та охороною праці
Удосконалення виробничих процесів
Мехатроніка Факультетмеханічної
інженерії та інформатики
Проектування механічних систем 200€ 1000€
Системи керування
Фінанси і облік Факультет управління Фінанси і банківська справа 200€ 1000€
Фінансовий аналітик
Бухгалтерський облік
Соціальна медицина Факультет управління Оздоровчі програми та активація літніх людей та інвалів 200€ 1000€
Управління в охороні здоров'я

Магістратура (навчання англійською мовою) ▼▼▼

Напрям Факультет Спеціальність Вступний
внесок
Євро
Плата
за рік
Євро
Management and produktion engineering
4 семестри
Факультет управління Management and produktion engineering 200€  
Механіка та машинобудування
3 семестри
Факультет механічної інженерії та інформатики Modelling and simulation in mechanics 200€  
Логістика
4 семестри
Факультет управління Logistics 200€  

Відгуки про вуз

Cz Bunchuk 

Бунчук Ирина Олеговна

Я благодарна МОК за помощь в поступлении моей дочери Лизе в Ченстоховскую политехнику.

Ей очень нравится учится в этом ВУЗе, хотя и сложно.

Преподаватели очень внимательные и всегда готовы помочь.

Выбранная специальность – архитектура в строительстве очень интересная.

Очень дружные дети, которые приехали из Украины.

С польскими студентами дружеские взаимоотношения.

 moku no image

Гуцул Олександр

Навчаюсь в Ченстохові в Політехніці.

Заклад дуже гарний, викладачі хороші, доброзичливі! Викладають зрозуміло і внятно.

В МОКУ мене гарно підготували, приїхав до Польщі легко та без проблем, освоївся також дуже легко.

Гуртожиток виявився кращим, ніж я очікував.

В цілому, я дуже радий в цьому виборі і дуже вдячний МОКУ за допомого в ньому.

moku no image

Олексів Надія Зіновіївна

Я, мама студента Олексіва Степана, хочу висловити свою подяку і повагу всім працівникам Мережі освітніх консультантів, її керівництву та нашому координатору.

В квітні 2015 року ми підписали угоду МОК про надання нам освітніх послуг. По-перше, ми дуже вдячні за поради щодо вступу мого сина в такий чудовий ВУЗ, як Ченстоховська політехніка. Ми довго шукали навчальний заклад ,тому що хотіли навчатись англійською мовою. Це трохи проблематично в польських ВУЗах. Але зусиллями фахівців проекту ми змогли обрати насправді достойний заклад.

Весь процес вступу пройшов для нас майже непомітно, хоч я розумію, яку роботу прийшлось зробити працівникам офісу та нашому координатору. Всі наші переживання та побоювання залишились далеко позаду, а всі сподівання реалізувались.

На даний момент мій син успішно навчається в Ченстоховській політехніці на спеціальності «Англійська мова в бізнесі». Дуже задоволений викладачами, програмою навчання та тими можливостями, які перед ним можуть відкритись.

Щодо проживання та перебування в м.Ченстохова, можу відмітити чудовий гуртожиток, який розташований не далеко від місця навчання. Саме місто дуже приємне і комфортне. Ми вже відвідували сина і можемо сказати, що все, що нам обіцяли, в процесі виконання договору виконано на всі 100%.

Дякую за Вашу підтримку і бажаю всім Вам успіхів у Вашій справі, такі проекти необхідні і Ви чудово з цим справляєтесь.

 1. Виникли запитання - задайте їх нам!
  Ми обов'язково дамо Вам відповідь.

 2. Ім'я(*)
  Неверный Ввод
 3. Прізвище
  Неверный Ввод
 4. Телефон(*)
  Неверный Ввод
 5. e-mail(*)
  Неверный Ввод
 6. Область(*)
  Неверный Ввод
 7. Звідки дізнались про нас?(*)
  Неверный Ввод
 8. Ваше повідомлення(*)
  Неверный Ввод
 • Університет Казімєжа Великого (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Технологічно-природничий університет у Бидгощі (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Куявсько-Поморська Вища школа у місті Бидгощі
 • Університет в Білостоку
 • Академія ім. Л. Козьмінського (Akademia Leona Kozminskiego)
 • Вища школа гуманітарних наук ім. Б. Пруса
 • Вища Школа Суспільної Психології (SWPS) у Варшаві
 • Університет Лазарського в Варшаві (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • wsfiz logo 1Університет Фінансів та Управління у Варшаві (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 • Університет Collegium Civitas
 • Університет екології та управління у Варшаві
 • ue logo 1
 • Вроцлавський природничий університет
 • Міжнародна Вища Школа Транспорту та Логістики, м. Вроцлав (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)
 • Ґданський Політехнічний Університет
 • Гданський університет (Uniwersytet Gdański)
 • wsb g logo 1
 • Вища Школа банківської справи в Хожуві
 • Університет Бізнесу в Домброве Гурнічей
 • wszib logo 1
 • Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • Вища школа суспільних наук в Любліні
 • Вища Школа Суспільно-Природничих Наук ім. Вінцента Поля (Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)
 • Люблінська політехніка (Politechnika Lubelska)
 • Природничий університет (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської
 • Опольський політехнічний університет
 • Вища школа економіки в Радомі
 • Університет туризму та екології в Сухій Безкидзкій
 • Університет Миколая Коперника в Торуні
 • Медичний колегіум ім.Людвіга Ридигера в Бидгощі
 • Академія ім.Яна Длугоша в Ченстохові
 • Ченстоховська політехніка
 • Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Загальноосвітній ліцей та школа у Влодаві
 • Кіпрський Міжнародний Університет
 • Університет ім.Павла Йозефа Шафарека в Кошицах
 • Прешовський університет