Друк

Ченстоховська політехніка

Розпочати вступ. Заповнити анкету

Ченстоховська політехніка

Ченстоховський політехнічний університет є державнoю устaновoю тa одним з найстарших і найбільших вищих навчальних закладів в регіоні. Тут працює майже 800 викладачів. Абітур'єнти можуть вибирати серед 100 спеціальностей пo 32 різниx напpямкаx навчання. 

Інжeнерні напрямки навчання y Ченстоховському політехнічному університеті мають акредитацію Федерації національних інженерних асоціацій Європейського Союзу (FEANI - European Federation of National Engeeniring Associations) в Брюсселі,  що дає змогу нашим випускникам отримувати ступінь європейского інжeнера.

Сьогодні тут навчається близько 8 тис. студентів на шести факультетах:

 • Будівельний факультет
 • Електротехнічний факультет
 • Факультет інженерної механіки та інформатики
 • Факультет інжeнерії виробництва та технології матеріалів
 • Факультет інфраструктури та охорони середовища
 • Факультет менеджменту.

В Ченстоховському політехнічному університеті є Європейський факультет підготовки інженерів, де всі заняття проходять англійською мовою. Вартість навчання на цьому факультеті фінансується фондами ЄС. Метою Європейського факультету є навчання майбутніх інженерів, які хотять отримати не тільки технічні знання, але також досконалити англійську мову в галузі техніки та бізнесу. Європейский факультет використовує сучасні методи навчання:

 • усі лекції, практичні заняття та проекти викладаються англійською мовою
 • навчання проходить на підставі індивідуальних програм, у кожного студента є свій науковий керівник
 • на один семестр кожний студент їде по обміну в один з університетів, з котрим співпрацює Ченстоховський політехнічний університет
 • студентам 4 курсу пропонується один рік стажу в іноземній установі.

Навчальний процес y Ченстоховському політехнічному університеті, зокрема лекційнi, практичнi чи лабораторнi курси, як і складання відповідних екзаменів та заліків, підлягає Європейській системі трансферу оцінок (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System), що дозволяє нашим студентам проходити частину курсiв у закордонних вищих навчальниx закладах yciєї Європи. Крім того, наш університет бере участь y Рамкових програмах Європейського Союзу, є учасником Норвезької системи, а також освітньої програми LLP-ERASMUS, що сприяє нашим студентам продовжувати навчання в університетах-партнерах зaкордоном.

Ченстоховський політехнічний університет пропонує навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр» англійською мовою. Студенти мають можливість скористатися унікальною освітньою пропозицією завдяки якій отримують необхідні знання та професійні навички.

На даний момент навчальний заклад пропонує 2 спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та 5 спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Основною метою навчання є освіта майбутніх інженерів з відмінними знаннями англійської мови та формування професійної конкурентоспроможної молоді на міжнародному ринку.

Лектори та викладачі нашого університету мають великий досвід роботи в галузі міжнародного співробітництва, як і викладачі наших партнерських університетів з Франції, Німеччини та Бельгії.

ERASMUS+. Університет бере участь у багатьох науково-дослідницьких проектах досліджень та науки. Студенти дуже зацікавленні в програмах студентського обміну в рамках нової європейської ПРОГРАМИ ERASMUS+. Кожного року студенти мають змогу навчатися один або два семестри в закордонних закладах в одній з європейських країн. Крім того, студенти можуть пройти практику за фахом в обраній країні Європейського Союзу. Фінансування студентів здійснюється з фондів університетів та Європейського Союзу.

Незаперечними перевагами Ченстоховського політехнічного університету є серед іншого чудова база навчання, сучасні лабораторії та аудиторії, три студентські гуртожитки та модернізована головна академічна бібліотека.

Офіційний сайт вузу: pcz.pl

Бакалавріат (навчання польською мовою) ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Факультет Напрям Спеціальність Плата
за рік
Євро
Будівельний
факультет
Будівництво
7 семестрів  
Будівельні та інженерні конструкції 1000€
Технологія, організація і управління у будівництві
Архітектура в будівництві
Інтелектуальні системи BIM в будівництві
7 семестрів
Інтелектуальні системи BIM в будівництві  1000€
Електро-
технічний
факультет
Електротехніка
7 семестрів  
Електроенергетика 1000€
Електричні інсталяції в будівництві
Комп’ютеризація та роботизація процесів
 Інформатика
7 семестрів
Технічна інформатика 1000€
Інтернет-технології та мультимедійні технології
Безпека мережевих комп’ютерних систем
Електроніка та телекомунікації
7 семестрів
Цифрове перетворення сигналів 1000€
Електронні системи
Автоматизація і робототехніка
7 семестрів
Автоматизація процесів 1000€
Системи управління у відновлювальній електроенергетиці
Факультет
інженерної
механіки та
інформатики
Механіка та машинобудування
7 семестрів    
Автоматизація виробничих процесів та робототехніка 1000€
Автомобільна інженерія
Комп’ютерне проектування машин та устаткування
Переробка полімерних матеріалів
Зварювання
Інформатика
7 семестрів  
Комп’ютерні мережі 1000€
Інженерія програмного забезпечення
Програмування інтернет-аплікацій
Математика
6 семестрів 
Фінансова та страхова математика 1000€
Промислова математика
Мехатроніка
7 семестрів
Проектування механічних систем 1000€
Системи керування
Енергетика
7 семестрів
Розподілені енергетичні системи 1000€
Біомедична інженерія
7 семестрів
Медична інформатика 1000€
Реабілітаційна інженерія
Факультет
інженерії
виробництва 
та технології
матеріалів
Металургія
7 семестрів
Ливарне виробництво 1000€
Виробництво та металообробка
Інженерне матеріалознавство
7 семестрів  
Металеві та керамічні матеріали 1000€
Полімерні матеріали, біоматеріали та композити
Матеріали і торгівля
Управління та 
технологія виробництва
 
7 семестрів
Логістичне управління на підприємстві 1000€
Управління виробничими системами
Інформатика в управлінні та інженерії виробництва
Технологія виробництва в екорозвитку
Інженерія виробництва товарів шляхом оброблення металу тиском
Технологія ливарного виробництва
Технологія виробництва товарів шляхом оброблення тиском та ливарного виробництва
Технічна фізика
7 семестрів
Комп’ютерна фізика 1000€
Медична інженерія
Наноматеріали та нанотехнології
Окулярна оптика
Комп'ютерне керування в промисловій електроніці
Інженерія безпеки
7 семестрів
Інженерія безпеки 1000€
Біомедична інженерія
7 семестрів
Біоматеріали 1000€
Медична інформатика
Апаратура медична
Інженерія безпеки та охорони праці
7 семестрів
Безпека і гігієна праці 1000€
Інженерія безпеки праці
Хімічна інженерія та технологія 
7 семестрів
Видобуток та переробка металів 1000€
Харчова хімія
Хімія косметичних засобів
Факультет
інфраструктури 
та охорони
середовища
Інженерія навколишнього середовища Інженерія навколишнього середовища 1000€
Біотехнологія
7 семестів
Біотехнологія навколишнього середовища 1000€
Енергетика
7 семестрів
Енергетика 1000€
Екоінновації в інфраструктурі середовища
7 семестрів
Екоінновації в інфораструктурі навколишнього середовища 1000€
Мережі та інсталляції в житлових та промислових об'єктах
7 семестрів
Мережі та інсталляції в житлових та промислових об'єктах 1000€
Технології та устаткування WELLNESS i SPA
7 семестрів
Технології та устаткування WELLNESS i SPA 1000€
Моніторинг і управління навколишнім середовищем
7 семестрів
Моніторинг і управління навколишнім середовищем 1000€
Факультет
менеджменту     
Управління. Менеджмент
6 семестрів   
Управління державними установами 1000€
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
Підприємництво та управління малим та середнім підприємством
Управління кадрами
Безпека і охорона праці
7 семестрів 
Управління безпекою і охороною праці 1000€
Освітня діяльність у сфері охорони праці
Логістика
6 семестрів 
Логістичні системи 1000€
Управління транспортом
Інженерія логістичних процесів (7 семестрів)
Управління та інженерія транспорту (7 семестрів)
Фінанси і бухгалтерський облік
6 семестрів
Фінанси і банківська справа 1000€
Фінансовий аналітик
Бухгалтерський облік
Інвестиції і нерухоме майно
Інформатичні системи у фінансах та бухгалтерському обліку
Землеупорядкування
6 семестрів
Управління розвитком органів місцевого самоврядування 1000€
Управління енергетикою та навколишнім середовищем
Просторовий баланс та екотуризм
Туризм і відпочинок
6 семестрів
Охорона здоров'я і рекреація 1000€
Організація паломницього туризму
Управління туристичним підприємством
Ділова англійська мова
6 семестрів
Англійська мова бізнесу 1000€
Менеджер громадського харчування та харчової промисловості
6 семестрів
Менеджер громадського харчування та харчової промисловості 1000€
Управління якістю та продукцією 
7 семестрів  
Управління якістю та продукцією 1000€  

Бакалаврат (навчання англійською мовою) ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Факультет Напрям Спеціальність Плата
за рік
Євро
Факультет менеджменту Quality and Produktion Management
7 семестрів
Quality Produktion Management 1920€
Факультет інженерної механіки та інформатики Computer modelling and Simulation
7 семестрів
Computer modelling and Simulation 1920€

Магістратура (навчання польською мовою) ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Факультет Напрям Спеціальність Плата
за рік
Євро
Будівельний
факультет
Будівництво
3 семестри
 Будівельні та інженерні конструкції 1000€
 Технологія, організація і управління в будівництві
 Архітектура в будівництві
Електротехнічний
факультет
Електротехніка
3 семестри
Електроенергетика
1000€

Електричні інсталяції в будівництві
Комп’ютеризація та роботизація процесів
Інформатика
3 семестри
Комп’ ютерні системи та мережі 1000€
Технологія створення образу і комп’ютерна графіка
Моделювання і симуляція в управлінні
Факультет
інженерної
механіки та
інформатики        
Машинобудування
3 семестри
Автоматизація процесів виробництва та робототехніка 1000€
Теплова та автомобільна інженерія
Комп’ютерне проектування машин та устаткування
Переробка полімерних матеріалів
Зварювання
Інформатика
3 семестри
Техніки візуалізації та графічне моделювання 1000€
Бізнес-аплікації та бази даних
Інтегровані системи управління та аналізу даних
Комп'ютерні мережі
Математика
4 семестри
Фінансова та страхова математика 1000€
Промислова математика
Мехатроніка
3 семестри
Проектування механічних систем 1000€
Системи керування
Енергетика
3 семестри
Конвенційна енергетика 1000€
Неконвенційна енергетика
Факультет
інженерії
виробництва
та технології
матеріалів
Металургія
3 семестри
Металургія екстракційна 1000€
Ливарне виробництво
Переробка металевих відходів і охорона навколишнього середовища
Теплотехніка
Інженерне управління
Хімічна металургія та переробка кольорових металів, рідкісних та дорогоцінних
Переробка пластичних матеріалів
Екстракційна металургія та обролення методом тиску
Прикладна інформатика
Інженерія матеріалів
3 семестри
Металеві та керамічні матеріали 1000€
Полімерні матеріали, біоматеріали і композити
Товарознавство
Управління та 
технологія виробництва
3 семестри
Логістика в управлінні 1000€
Управління промисловими підприємствами
Інформатика в управлінні
Інженерія виробництва
Інженерія виробництва в екорозвитку
Інженерія ливарного виробництва
Управління безпекою та охороню праці
Технічна фізика
3 семестри
Комп’ ютерна фізика 1000€
Наноматеріали та нанотехнології
Оптометрія
Інженерія безпеки та охорона праці
3 семестри
Безпека та охорона 
1000€
Інженерія безпеки
Факультет
інфраструктури
та охорони
середовища
Інженерія навколишнього 
середовища
3 семестри
Інженерія навколишнього середовища 1000€
Біотехнологія
3 семестри
Біотехнологія середовища 1000€
Енергетика
3 семестри
Енергетика 1000€
Факультет
менеджменту       
Управління. Менеджмент
4 семестри
Управління фінансами та банківська справа 1000€
Управління проектами досліджень і комерціалізація результатів наукових досліджень
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
Підприємництво і управління малим та середнім підприємством
Управління кадрами
Адміністрування та управління в органах місцевого самоврядування
Маркетинг в туризмі
Логістика
4 семестри
Управління ланцюгом постачання 1000€
Логістичне управління у торгівлі та дистрибуції
Управління логістичною інформацією
Безпека і охорона праці
4 семестри
Безпека і охорона праці 1000€
Фінанси і бухгалтерський облік
4 семестри
Фінанси і банківська справа 1000€
Фінансовий аналітик
Бухгалтерський облік
Нерухомість та інвестиції
Нові бізнес-послуги

Магістратура (навчання англійською мовою) ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Факультет Напрям Спеціальність Плата
за рік
Євро
Факультет менеджменту Management
4 семестри
Management 1920€
Logistics
4 семестри
Logistics 1920€
Факультет інженерної механіки та інформатики Modelling and simulation in mechanics
3 семестри
Modelling and simulation in mechanics 1920€
Computational Intelligence and Data Mining Computational Intelligence and Data Mining 1920€
Факультет інфраструктури та охорони середовища Intelligent Energy for Environmental Protection Intelligent Energy for Environmental Protection 1920€

Відгуки про вуз

Cz Bunchuk 

Бунчук Ирина Олеговна

Я благодарна МОК за помощь в поступлении моей дочери Лизе в Ченстоховскую политехнику.

Ей очень нравится учится в этом ВУЗе, хотя и сложно.

Преподаватели очень внимательные и всегда готовы помочь.

Выбранная специальность – архитектура в строительстве очень интересная.

Очень дружные дети, которые приехали из Украины.

С польскими студентами дружеские взаимоотношения.

 moku no image

Гуцул Олександр

Навчаюсь в Ченстохові в Політехніці.

Заклад дуже гарний, викладачі хороші, доброзичливі! Викладають зрозуміло і внятно.

В МОКУ мене гарно підготували, приїхав до Польщі легко та без проблем, освоївся також дуже легко.

Гуртожиток виявився кращим, ніж я очікував.

В цілому, я дуже радий в цьому виборі і дуже вдячний МОКУ за допомого в ньому.

moku no image

Олексів Надія Зіновіївна

Я, мама студента Олексіва Степана, хочу висловити свою подяку і повагу всім працівникам Мережі освітніх консультантів, її керівництву та нашому координатору.

В квітні 2015 року ми підписали угоду МОК про надання нам освітніх послуг. По-перше, ми дуже вдячні за поради щодо вступу мого сина в такий чудовий ВУЗ, як Ченстоховська політехніка. Ми довго шукали навчальний заклад ,тому що хотіли навчатись англійською мовою. Це трохи проблематично в польських ВУЗах. Але зусиллями фахівців проекту ми змогли обрати насправді достойний заклад.

Весь процес вступу пройшов для нас майже непомітно, хоч я розумію, яку роботу прийшлось зробити працівникам офісу та нашому координатору. Всі наші переживання та побоювання залишились далеко позаду, а всі сподівання реалізувались.

На даний момент мій син успішно навчається в Ченстоховській політехніці на спеціальності «Англійська мова в бізнесі». Дуже задоволений викладачами, програмою навчання та тими можливостями, які перед ним можуть відкритись.

Щодо проживання та перебування в м.Ченстохова, можу відмітити чудовий гуртожиток, який розташований не далеко від місця навчання. Саме місто дуже приємне і комфортне. Ми вже відвідували сина і можемо сказати, що все, що нам обіцяли, в процесі виконання договору виконано на всі 100%.

Дякую за Вашу підтримку і бажаю всім Вам успіхів у Вашій справі, такі проекти необхідні і Ви чудово з цим справляєтесь.

 1. ЗАМОВИТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 2. Ім'я(*)
  Неверный Ввод
 3. Прізвище
  Неверный Ввод
 4. Телефон(*)
  Неверный Ввод
 5. e-mail(*)
  Неверный Ввод
 6. Область(*)
  Неверный Ввод
 7. Звідки дізнались про нас?(*)
  Неверный Ввод
 8. Ваше повідомлення(*)
  Неверный Ввод
 9. Антиспам(*)
  Антиспам   ОновитиНе вірний ввід!!! Спробуйте ще раз.
 • Університет Казімєжа Великого (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Технологічно-природничий університет у Бидгощі (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Куявсько-Поморська Вища школа у місті Бидгощі
 • Університет в Білостоку
 • Академія ім. Л. Козьмінського (Akademia Leona Kozminskiego)
 • Вища школа гуманітарних наук ім. Б. Пруса
 • Вища Школа Суспільної Психології (SWPS) у Варшаві
 • Університет Лазарського в Варшаві (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • wsfiz logo 1Університет Фінансів та Управління у Варшаві (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 • Університет Collegium Civitas
 • Університет екології та управління у Варшаві
 • ue logo 1
 • Вроцлавський природничий університет
 • pwr
 • Міжнародна Вища Школа Транспорту та Логістики, м. Вроцлав (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)
 • Ґданський Політехнічний Університет
 • Гданський університет (Uniwersytet Gdański)
 • wsb g logo 1
 • Вища Школа банківської справи в Хожуві
 • Університет Бізнесу в Домброве Гурнічей
 • wszib logo 1
 • Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • Вища школа суспільних наук в Любліні
 • Вища Школа Суспільно-Природничих Наук ім. Вінцента Поля (Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)
 • Люблінська політехніка (Politechnika Lubelska)
 • Природничий університет (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської
 • Опольський політехнічний університет
 • Вища школа економіки в Радомі
 • Університет туризму та екології в Сухій Безкидзкій
 • Університет Миколая Коперника в Торуні
 • Медичний колегіум ім.Людвіга Ридигера в Бидгощі
 • Академія ім.Яна Длугоша в Ченстохові
 • Ченстоховська політехніка
 • Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Загальноосвітній ліцей та школа у Влодаві
 • awans logo
 • Кіпрський Міжнародний Університет
 • Університет ім.Павла Йозефа Шафарека в Кошицах
 • Прешовський університет