• УВАГА!

  У зв’язку з профілактикою розповсюдження коронавірусу адміністрація МОК закликає зберігати спокій та слідкувати за рекомендаціями ВООЗ та МОЗ.

  На час карантину ми тимчасово зупиняємо прийом документів в офісі, а також пересилок їх Новою поштою. Набір продовжується в on-line режимі. Всі консультації можна отримати по телефону.

  Ми слідкуємо за новинами та будемо інформувати вас про перебіг вступної кампанїі.

  Будьте здорові.

  Оголошення для студентів, які повернулись додому на період карантину:

  Слідкуйте за інформацією, яка надходить Вам в особисті кабінети. Навчання в багатьох університетах буде продовжуватись в on-line режимі.


Друк

Ченстоховська політехніка

Розпочати вступ. Заповнити анкету

Ченстоховська політехніка

Ченстоховський політехнічний університет є державнoю устaновoю тa одним з найстарших і найбільших вищих навчальних закладів в регіоні. Тут працює майже 800 викладачів. Абітур'єнти можуть вибирати серед 100 спеціальностей пo 32 різниx напpямкаx навчання. 

Інжeнерні напрямки навчання y Ченстоховському політехнічному університеті мають акредитацію Федерації національних інженерних асоціацій Європейського Союзу (FEANI - European Federation of National Engeeniring Associations) в Брюсселі,  що дає змогу нашим випускникам отримувати ступінь європейского інжeнера.

Сьогодні тут навчається близько 8 тис. студентів на шести факультетах:

 • Будівельний факультет
 • Електротехнічний факультет
 • Факультет інженерної механіки та інформатики
 • Факультет інжeнерії виробництва та технології матеріалів
 • Факультет інфраструктури та охорони середовища
 • Факультет менеджменту.

В Ченстоховському політехнічному університеті є Європейський факультет підготовки інженерів, де всі заняття проходять англійською мовою. Вартість навчання на цьому факультеті фінансується фондами ЄС. Метою Європейського факультету є навчання майбутніх інженерів, які хотять отримати не тільки технічні знання, але також досконалити англійську мову в галузі техніки та бізнесу. Європейский факультет використовує сучасні методи навчання:

 • усі лекції, практичні заняття та проекти викладаються англійською мовою
 • навчання проходить на підставі індивідуальних програм, у кожного студента є свій науковий керівник
 • на один семестр кожний студент їде по обміну в один з університетів, з котрим співпрацює Ченстоховський політехнічний університет
 • студентам 4 курсу пропонується один рік стажу в іноземній установі.

Навчальний процес y Ченстоховському політехнічному університеті, зокрема лекційнi, практичнi чи лабораторнi курси, як і складання відповідних екзаменів та заліків, підлягає Європейській системі трансферу оцінок (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System), що дозволяє нашим студентам проходити частину курсiв у закордонних вищих навчальниx закладах yciєї Європи. Крім того, наш університет бере участь y Рамкових програмах Європейського Союзу, є учасником Норвезької системи, а також освітньої програми LLP-ERASMUS, що сприяє нашим студентам продовжувати навчання в університетах-партнерах зaкордоном.

Ченстоховський політехнічний університет пропонує навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр» англійською мовою. Студенти мають можливість скористатися унікальною освітньою пропозицією завдяки якій отримують необхідні знання та професійні навички.

На даний момент навчальний заклад пропонує 2 спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та 5 спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Основною метою навчання є освіта майбутніх інженерів з відмінними знаннями англійської мови та формування професійної конкурентоспроможної молоді на міжнародному ринку.

Лектори та викладачі нашого університету мають великий досвід роботи в галузі міжнародного співробітництва, як і викладачі наших партнерських університетів з Франції, Німеччини та Бельгії.

ERASMUS+. Університет бере участь у багатьох науково-дослідницьких проектах досліджень та науки. Студенти дуже зацікавленні в програмах студентського обміну в рамках нової європейської ПРОГРАМИ ERASMUS+. Кожного року студенти мають змогу навчатися один або два семестри в закордонних закладах в одній з європейських країн. Крім того, студенти можуть пройти практику за фахом в обраній країні Європейського Союзу. Фінансування студентів здійснюється з фондів університетів та Європейського Союзу.

Незаперечними перевагами Ченстоховського політехнічного університету є серед іншого чудова база навчання, сучасні лабораторії та аудиторії, три студентські гуртожитки та модернізована головна академічна бібліотека.

Офіційний сайт вузу: pcz.pl

Бакалавріат (навчання польською мовою) ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Факультет Напрям Спеціальність Плата
за рік
Євро
Будівельний
факультет
Будівництво
7 семестрів  
Будівельні та інженерні конструкції 1000€
Технологія, організація і управління у будівництві
Архітектура в будівництві
Інтелектуальні системи BIM в будівництві
7 семестрів
Інтелектуальні системи BIM в будівництві  1000€
Електро-
технічний
факультет
Електротехніка
7 семестрів  
Електроенергетика 1000€
Електричні інсталяції в будівництві
Комп’ютеризація та роботизація процесів
 Інформатика
7 семестрів
Технічна інформатика 1000€
Інтернет-технології та мультимедійні технології
Безпека мережевих комп’ютерних систем
Електроніка та телекомунікації
7 семестрів
Цифрове перетворення сигналів 1000€
Електронні системи
Автоматизація і робототехніка
7 семестрів
Автоматизація процесів 1000€
Системи управління у відновлювальній електроенергетиці
Факультет
інженерної
механіки та
інформатики
Механіка та машинобудування
7 семестрів    
Автоматизація виробничих процесів та робототехніка 1000€
Автомобільна інженерія
Комп’ютерне проектування машин та устаткування
Переробка полімерних матеріалів
Зварювання
Інформатика
7 семестрів  
Комп’ютерні мережі 1000€
Інженерія програмного забезпечення
Програмування інтернет-аплікацій
Математика
6 семестрів 
Фінансова та страхова математика 1000€
Промислова математика
Мехатроніка
7 семестрів
Проектування механічних систем 1000€
Системи керування
Енергетика
7 семестрів
Розподілені енергетичні системи 1000€
Біомедична інженерія
7 семестрів
Медична інформатика 1000€
Реабілітаційна інженерія
Факультет
інженерії
виробництва 
та технології
матеріалів
Металургія
7 семестрів
Ливарне виробництво 1000€
Виробництво та металообробка
Інженерне матеріалознавство
7 семестрів  
Металеві та керамічні матеріали 1000€
Полімерні матеріали, біоматеріали та композити
Матеріали і торгівля
Управління та 
технологія виробництва
 
7 семестрів
Логістичне управління на підприємстві 1000€
Управління виробничими системами
Інформатика в управлінні та інженерії виробництва
Технологія виробництва в екорозвитку
Інженерія виробництва товарів шляхом оброблення металу тиском
Технологія ливарного виробництва
Технологія виробництва товарів шляхом оброблення тиском та ливарного виробництва
Технічна фізика
7 семестрів
Комп’ютерна фізика 1000€
Медична інженерія
Наноматеріали та нанотехнології
Окулярна оптика
Комп'ютерне керування в промисловій електроніці
Інженерія безпеки
7 семестрів
Інженерія безпеки 1000€
Біомедична інженерія
7 семестрів
Біоматеріали 1000€
Медична інформатика
Апаратура медична
Інженерія безпеки та охорони праці
7 семестрів
Безпека і гігієна праці 1000€
Інженерія безпеки праці
Хімічна інженерія та технологія 
7 семестрів
Видобуток та переробка металів 1000€
Харчова хімія
Хімія косметичних засобів
Факультет
інфраструктури 
та охорони
середовища
Інженерія навколишнього середовища Інженерія навколишнього середовища 1000€
Біотехнологія
7 семестів
Біотехнологія навколишнього середовища 1000€
Енергетика
7 семестрів
Енергетика 1000€
Екоінновації в інфраструктурі середовища
7 семестрів
Екоінновації в інфораструктурі навколишнього середовища 1000€
Мережі та інсталляції в житлових та промислових об'єктах
7 семестрів
Мережі та інсталляції в житлових та промислових об'єктах 1000€
Технології та устаткування WELLNESS i SPA
7 семестрів
Технології та устаткування WELLNESS i SPA 1000€
Моніторинг і управління навколишнім середовищем
7 семестрів
Моніторинг і управління навколишнім середовищем 1000€
Факультет
менеджменту     
Управління. Менеджмент
6 семестрів   
Управління державними установами 1000€
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
Підприємництво та управління малим та середнім підприємством
Управління кадрами
Безпека і охорона праці
7 семестрів 
Управління безпекою і охороною праці 1000€
Освітня діяльність у сфері охорони праці
Логістика
6 семестрів 
Логістичні системи 1000€
Управління транспортом
Інженерія логістичних процесів (7 семестрів)
Управління та інженерія транспорту (7 семестрів)
Фінанси і бухгалтерський облік
6 семестрів
Фінанси і банківська справа 1000€
Фінансовий аналітик
Бухгалтерський облік
Інвестиції і нерухоме майно
Інформатичні системи у фінансах та бухгалтерському обліку
Землеупорядкування
6 семестрів
Управління розвитком органів місцевого самоврядування 1000€
Управління енергетикою та навколишнім середовищем
Просторовий баланс та екотуризм
Туризм і відпочинок
6 семестрів
Охорона здоров'я і рекреація 1000€
Організація паломницього туризму
Управління туристичним підприємством
Ділова англійська мова
6 семестрів
Англійська мова бізнесу 1000€
Менеджер громадського харчування та харчової промисловості
6 семестрів
Менеджер громадського харчування та харчової промисловості 1000€
Управління якістю та продукцією 
7 семестрів  
Управління якістю та продукцією 1000€  

Бакалаврат (навчання англійською мовою) ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Факультет Напрям Спеціальність Плата
за рік
Євро
Факультет менеджменту Quality and Produktion Management
7 семестрів
Quality Produktion Management 1920€
Факультет інженерної механіки та інформатики Computer modelling and Simulation
7 семестрів
Computer modelling and Simulation 1920€

Магістратура (навчання польською мовою) ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Факультет Напрям Спеціальність Плата
за рік
Євро
Будівельний
факультет
Будівництво
3 семестри
 Будівельні та інженерні конструкції 1000€
 Технологія, організація і управління в будівництві
 Архітектура в будівництві
Електротехнічний
факультет
Електротехніка
3 семестри
Електроенергетика
1000€

Електричні інсталяції в будівництві
Комп’ютеризація та роботизація процесів
Інформатика
3 семестри
Комп’ ютерні системи та мережі 1000€
Технологія створення образу і комп’ютерна графіка
Моделювання і симуляція в управлінні
Факультет
інженерної
механіки та
інформатики        
Машинобудування
3 семестри
Автоматизація процесів виробництва та робототехніка 1000€
Теплова та автомобільна інженерія
Комп’ютерне проектування машин та устаткування
Переробка полімерних матеріалів
Зварювання
Інформатика
3 семестри
Техніки візуалізації та графічне моделювання 1000€
Бізнес-аплікації та бази даних
Інтегровані системи управління та аналізу даних
Комп'ютерні мережі
Математика
4 семестри
Фінансова та страхова математика 1000€
Промислова математика
Мехатроніка
3 семестри
Проектування механічних систем 1000€
Системи керування
Енергетика
3 семестри
Конвенційна енергетика 1000€
Неконвенційна енергетика
Факультет
інженерії
виробництва
та технології
матеріалів
Металургія
3 семестри
Металургія екстракційна 1000€
Ливарне виробництво
Переробка металевих відходів і охорона навколишнього середовища
Теплотехніка
Інженерне управління
Хімічна металургія та переробка кольорових металів, рідкісних та дорогоцінних
Переробка пластичних матеріалів
Екстракційна металургія та обролення методом тиску
Прикладна інформатика
Інженерія матеріалів
3 семестри
Металеві та керамічні матеріали 1000€
Полімерні матеріали, біоматеріали і композити
Товарознавство
Управління та 
технологія виробництва
3 семестри
Логістика в управлінні 1000€
Управління промисловими підприємствами
Інформатика в управлінні
Інженерія виробництва
Інженерія виробництва в екорозвитку
Інженерія ливарного виробництва
Управління безпекою та охороню праці
Технічна фізика
3 семестри
Комп’ ютерна фізика 1000€
Наноматеріали та нанотехнології
Оптометрія
Інженерія безпеки та охорона праці
3 семестри
Безпека та охорона 
1000€
Інженерія безпеки
Факультет
інфраструктури
та охорони
середовища
Інженерія навколишнього 
середовища
3 семестри
Інженерія навколишнього середовища 1000€
Біотехнологія
3 семестри
Біотехнологія середовища 1000€
Енергетика
3 семестри
Енергетика 1000€
Факультет
менеджменту       
Управління. Менеджмент
4 семестри
Управління фінансами та банківська справа 1000€
Управління проектами досліджень і комерціалізація результатів наукових досліджень
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
Підприємництво і управління малим та середнім підприємством
Управління кадрами
Адміністрування та управління в органах місцевого самоврядування
Маркетинг в туризмі
Логістика
4 семестри
Управління ланцюгом постачання 1000€
Логістичне управління у торгівлі та дистрибуції
Управління логістичною інформацією
Безпека і охорона праці
4 семестри
Безпека і охорона праці 1000€
Фінанси і бухгалтерський облік
4 семестри
Фінанси і банківська справа 1000€
Фінансовий аналітик
Бухгалтерський облік
Нерухомість та інвестиції
Нові бізнес-послуги

Магістратура (навчання англійською мовою) ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО     85 злотих

Факультет Напрям Спеціальність Плата
за рік
Євро
Факультет менеджменту Management
4 семестри
Management 1920€
Logistics
4 семестри
Logistics 1920€
Факультет інженерної механіки та інформатики Modelling and simulation in mechanics
3 семестри
Modelling and simulation in mechanics 1920€
Computational Intelligence and Data Mining Computational Intelligence and Data Mining 1920€
Факультет інфраструктури та охорони середовища Intelligent Energy for Environmental Protection Intelligent Energy for Environmental Protection 1920€

Відгуки про вуз

Cz Bunchuk 

Бунчук Ирина Олеговна

Я благодарна МОК за помощь в поступлении моей дочери Лизе в Ченстоховскую политехнику.

Ей очень нравится учится в этом ВУЗе, хотя и сложно.

Преподаватели очень внимательные и всегда готовы помочь.

Выбранная специальность – архитектура в строительстве очень интересная.

Очень дружные дети, которые приехали из Украины.

С польскими студентами дружеские взаимоотношения.

 moku no image

Гуцул Олександр

Навчаюсь в Ченстохові в Політехніці.

Заклад дуже гарний, викладачі хороші, доброзичливі! Викладають зрозуміло і внятно.

В МОКУ мене гарно підготували, приїхав до Польщі легко та без проблем, освоївся також дуже легко.

Гуртожиток виявився кращим, ніж я очікував.

В цілому, я дуже радий в цьому виборі і дуже вдячний МОКУ за допомого в ньому.

moku no image

Олексів Надія Зіновіївна

Я, мама студента Олексіва Степана, хочу висловити свою подяку і повагу всім працівникам Мережі освітніх консультантів, її керівництву та нашому координатору.

В квітні 2015 року ми підписали угоду МОК про надання нам освітніх послуг. По-перше, ми дуже вдячні за поради щодо вступу мого сина в такий чудовий ВУЗ, як Ченстоховська політехніка. Ми довго шукали навчальний заклад ,тому що хотіли навчатись англійською мовою. Це трохи проблематично в польських ВУЗах. Але зусиллями фахівців проекту ми змогли обрати насправді достойний заклад.

Весь процес вступу пройшов для нас майже непомітно, хоч я розумію, яку роботу прийшлось зробити працівникам офісу та нашому координатору. Всі наші переживання та побоювання залишились далеко позаду, а всі сподівання реалізувались.

На даний момент мій син успішно навчається в Ченстоховській політехніці на спеціальності «Англійська мова в бізнесі». Дуже задоволений викладачами, програмою навчання та тими можливостями, які перед ним можуть відкритись.

Щодо проживання та перебування в м.Ченстохова, можу відмітити чудовий гуртожиток, який розташований не далеко від місця навчання. Саме місто дуже приємне і комфортне. Ми вже відвідували сина і можемо сказати, що все, що нам обіцяли, в процесі виконання договору виконано на всі 100%.

Дякую за Вашу підтримку і бажаю всім Вам успіхів у Вашій справі, такі проекти необхідні і Ви чудово з цим справляєтесь.

 1. ЗАМОВИТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 2. Ім'я(*)
  Неверный Ввод
 3. Прізвище
  Неверный Ввод
 4. Телефон(*)
  Неверный Ввод
 5. e-mail(*)
  Неверный Ввод
 6. Область(*)
  Неверный Ввод
 7. Звідки дізнались про нас?(*)
  Неверный Ввод
 8. Ваше повідомлення(*)
  Неверный Ввод
 9. Антиспам(*)
  Антиспам   ОновитиНе вірний ввід!!! Спробуйте ще раз.
 • Університет Казімєжа Великого (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Технологічно-природничий університет у Бидгощі (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Куявсько-Поморська Вища школа у місті Бидгощі
 • Університет в Білостоку
 • Академія ім. Л. Козьмінського (Akademia Leona Kozminskiego)
 • Вища школа гуманітарних наук ім. Б. Пруса
 • Вища Школа Суспільної Психології (SWPS) у Варшаві
 • Університет Лазарського в Варшаві (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • wsfiz logo 1Університет Фінансів та Управління у Варшаві (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 • Університет Collegium Civitas
 • Університет екології та управління у Варшаві
 • ue logo 1
 • Вроцлавський природничий університет
 • pwr
 • Міжнародна Вища Школа Транспорту та Логістики, м. Вроцлав (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)
 • Ґданський Політехнічний Університет
 • Гданський університет (Uniwersytet Gdański)
 • wsb g logo 1
 • Вища Школа банківської справи в Хожуві
 • Університет Бізнесу в Домброве Гурнічей
 • wszib logo 1
 • Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • Вища школа суспільних наук в Любліні
 • Вища Школа Суспільно-Природничих Наук ім. Вінцента Поля (Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)
 • Люблінська політехніка (Politechnika Lubelska)
 • Природничий університет (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської
 • Опольський політехнічний університет
 • Вища школа економіки в Радомі
 • Університет туризму та екології в Сухій Безкидзкій
 • Університет Миколая Коперника в Торуні
 • Медичний колегіум ім.Людвіга Ридигера в Бидгощі
 • Академія ім.Яна Длугоша в Ченстохові
 • Ченстоховська політехніка
 • Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Загальноосвітній ліцей та школа у Влодаві
 • awans logo
 • Кіпрський Міжнародний Університет
 • Університет ім.Павла Йозефа Шафарека в Кошицах
 • Прешовський університет